เรียน ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน อย.
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ย. 64 เวลา 18.00 น.
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 27 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น.
มีผลให้ไม่สามารถใช้เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ในเวลาดังกล่าว
ในส่วนของระบบสารสนเทศ e-submission (Privus) สามารถใช้งานได้ตามปกติ

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์
e-submission